Loading...

Tập nén này bao gồm:

  • 1 atn file
  • 1 pat file
  • 1 Brush
  • Hướng dẫn sử dụng

TẢI VỀ

Actions Champion màu films cho Photoshop

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm DESIGNS

Được đề xuất cho bạn

Tải về 1,300+ Premium Logo Templates: Vintage, Modern & More

Trở thành một Master Logo với Megabundle đóng gói với hơn 1.300 mẫu logo khác nhau. Chia t…