Add-ons VC Particles 3D Background

VC Particles 3D Background v1.1 là Visual Composer Addon sẽ thêm một cảnh 3D tuyệt đẹp vào Visual Composer của bạn với một hình ảnh hoạt hình hạt nhân dựa trên nền HTML5! Plugin này yêu cầu Trình tạo trang trình bày hình ảnh trực quan WordPress Plugin .

http://demos.boomapps.eu/wp/vc-particles-3d-background-4/

https://codecanyon.net/item/vc-particles-3d-background/14204456

Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin Fixed TOC v3.1.18 – table of contents cho WordPress

Fixed TOC là một plugin WordPress mạnh mẽ. Nó tự động quét các tiêu đề thông qua nội dung …