Phần mềm Adobe InDesign CC 2019 x64

Adobe InDesign CC 2019 là một sản phẩm chuyên nghiệp để thiết kế thiết kế của bất kỳ ấn phẩm in hoặc trực tuyến. Adobe InDesign CC 2019 có tất cả các tính năng và công cụ nâng cao, nhờ đó bạn có thể phát triển nhanh chóng và hiệu quả thiết kế các trang có độ phức tạp bất kỳ. Chương trình hỗ trợ nhập hình ảnh và văn bản từ nhiều định dạng khác nhau, bao gồm các tệp PDF và XML, cung cấp một bộ công cụ lớn để chỉnh sửa các tài liệu đã nhập, bao gồm làm việc với các lớp, kiểu xếp tầng, bảng và mẫu.

Adobe InDesign CC 2019 là một ứng dụng xuất bản nội dung phổ quát, cung cấp khả năng kiểm soát chính xác đối với thiết kế và kiểu chữ ở cấp độ pixel. Thích ứng thuận tiện của bố cục với các định dạng trang, định hướng và thiết bị khác nhau trong khi vẫn duy trì chất lượng hình ảnh cao.

Ưu điểm của Adobe InDesign CC 2019 : 

 • Nhập nhận xét từ tệp PDF
 • Cài đặt bố cục
 • Bảng thuộc tính
 • Tùy chỉnh nội dung
 • Tìm kiếm phông chữ trực quan
 • Tạo dự án với phông chữ màu SVG
 • Chú thích bảng
 • Khoảng cách giữa các đoạn có cùng kiểu
 • Phông chữ Adobe có sẵn
 • Tùy chỉnh biểu mẫu PDF
 • Hướng dẫn cho máy in
 • Và nhiều tính năng hơn nữa …

Download[868 MB]

Xem thêm Phần mềm thiết kế

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm Autodesk 3ds Max 2025

Autodesk 3ds Max là một ứng dụng đa nền tảng chuyên nghiệp dành cho mô hình 3D, hoạt hình …