AirLiveDrive Pro

Trong một thời đại mà Internet đã cho phép nhiều không gian lưu trữ thông qua dịch vụ lưu trữ đám mây, nhưng nó cũng có thể là một vấn đề với quản lý của mình và nội dung của họ. AirLiveDrive gắn kết ổ đĩa đám mây như một ổ đĩa cục bộ trên máy tính của bạn, vì vậy bạn có thể mở các file từ xa bằng ứng dụng mà không cần phải đồng bộ hoặc sử dụng không gian đĩa cứng.

cloud storage của bạn dưới dạng đĩa cục bộ
Kết nối cloud storage với các đĩa trên máy tính của bạn và làm việc với các đám mây dưới dạng các ổ đĩa cục bộ.

Làm việc trên Internet
Sử dụng các công cụ hoặc chương trình thông thường trực tiếp trong các tệp trong đám mây.

Một số cloud storage được hỗ trợ
Air Live Drive hoạt động với những đám mây quan trọng nhất và có thể thêm nhiều tài khoản từ một đám mây. Mỗi tài khoản sẽ trở thành một đĩa trên máy tính của bạn.

Tiết kiệm dung lượng trên ổ cứng của bạn
Làm việc trên Internet mà không cần sao chép các đám mây trên máy tính của bạn và tiết kiệm dung lượng trên ổ cứng của bạn.

Làm việc không đồng bộ hóa
Làm việc trực tiếp với các tệp trong đám mây, tránh quá trình đồng bộ hóa.

TẢI VỀ v1.1 [12 MB]TẢI VỀ bản Portable [9 MB]TẢI VỀ v1.2 [12 MB]

Xem thêm Công cụ internet

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm hỗ trợ tải file Ant Download Manager v2.11.0

Ant Download Manager – quản lý tuyệt vời tải về một loạt các tập tin từ Internet, mà…