Apeaksoft iOS Toolkit

Apeaksoft iOS Toolkit là một chương trình tiện lợi, đáng tin cậy, nhanh chóng giúp bạn khôi phục hình ảnh, video, danh bạ, tin nhắn bị mất hoặc vô tình xóa, có thể làm việc với ghi chú, nhật ký cuộc gọi và các tệp khác từ thiết bị iOS. làm việc với iCloud. Chương trình tương thích với các phiên bản iOS mới nhất. Nói chung, phần mềm này có thể được gọi là một công cụ tuyệt vời để khôi phục dữ liệu iTunes, nó sẽ giúp bạn xem trước và sau đó xuất và sau đó khôi phục dữ liệu bị mất từ ​​bản sao lưu của iTunes.

Trang chủ: https://www.apeaksoft.com/

TẢI VỀ[31 MB]

Password(nếu có): www.linkerpt.com

Xem thêm Khôi phục dữ liệu

Được đề xuất cho bạn

iCare Data Recovery Pro v8.3 – Khôi phục dữ liệu ổ đĩa

iCare Data Recovery là một phần mềm khôi phục dữ liệu mạnh mẽ. Sự cố hệ thống và xóa tệp v…