Apeaksoft iOS Toolkit

Apeaksoft iOS Toolkit là một chương trình tiện lợi, đáng tin cậy, nhanh chóng giúp bạn khôi phục hình ảnh, video, danh bạ, tin nhắn bị mất hoặc vô tình xóa, có thể làm việc với ghi chú, nhật ký cuộc gọi và các tệp khác từ thiết bị iOS. làm việc với iCloud. Chương trình tương thích với các phiên bản iOS mới nhất. Nói chung, phần mềm này có thể được gọi là một công cụ tuyệt vời để khôi phục dữ liệu iTunes, nó sẽ giúp bạn xem trước và sau đó xuất và sau đó khôi phục dữ liệu bị mất từ ​​bản sao lưu của iTunes.

Trang chủ: https://www.apeaksoft.com/

TẢI VỀ[31 MB]

Password(nếu có): www.linkerpt.com

Xem thêm Khôi phục dữ liệu

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm EaseUS Data Recovery Wizard Technician/Pro v15.0

Phần mềm EaseUS Data Recovery Wizard được sử dụng để phục hồi dữ liệu bị mất từ máy tính, …