AppMarket - Google Play Store

AppMarket – Cửa hàng Google Play là một trang web Android Market dành riêng cho Google App Store . Nó tự động kéo từ trang web google và hiển thị các biểu đồ hàng đầu của trò chơi và các bản phát hành mới. Nó hieejn thông tin chi tiết và đánh giá của các ứng dụng, các ứng dụng liên quan.

Tính năng, đặc điểm

 • Hiển thị Biểu đồ và Bản phát hành Hàng đầu mới nhất
 • Tìm kiếm ứng dụng.
 • Duyệt ứng dụng theo danh mục
 • Trang ứng dụng chi tiết
 • Xếp hạng xếp hạng ứng dụng
 • Bình luận phê bình của Apps
 • Thiết kế responsive bằng cách sử dụng Bootstrap 4
 • Sử dụng Laravel 5.2 PHP Framework mới nhất
 • Google Analytics
 • Tích hợp đặt Quảng cáo
 • Disqus Comments
 • Không yêu cầu cơ sở dữ liệu

https://codecanyon.net/item/appmarket-google-play-store/20039741

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm HTML-PHP

Được đề xuất cho bạn

Chia sẻ code mạng xã hội phpSocial Platform v6 giống facebook

Các tính năng của người dùng NEWS FEED – Trang Nguồn tin tức cập nhật thông tin về c…