AtoZ SEO Tools php script

A to Z Công cụ SEO v2 là một Công cụ Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm. Chúng tôi có hơn 50 Công cụ SEO để theo dõi các vấn đề SEO của bạn và giúp cải thiện khả năng hiển thị của một trang web trong công cụ tìm kiếm. Nó cũng giúp tối ưu hóa nội dung web bằng cách phân tích nội dung cho từ khóa, liên kết trên trang web và các cân nhắc SEO khác.

Những tính năng chính:

 • Hệ thống quản lý người dùng – Hệ thống đăng nhập Oauth bao gồm (Twitter, Facebook và Google) 
 • Dịch đầy đủ ngôn ngữ 
 • Theo dõi lưu lượng truy cập và truy vấn đầu vào của bạn 
 • URL hoàn toàn thân thiện với SEO 
 • Hệ thống bảo vệ Captcha cho Công cụ SEO 
 • Tích hợp quảng cáo một lần nhấp 
 • Bảng điều khiển quản trị mạnh mẽ 
 • Chế độ bảo trì dễ dàng 
 • Hỗ trợ Google Analytics 
 • Thiết kế đáp ứng 
 • Trình tạo Sơ đồ trang web sẵn có 
 • Thư nâng cao cho kích hoạt tài khoản, Đặt lại mật khẩu, v.v. 
 • Hỗ trợ cả SMTP và thư PHP gốc 
 • Trang liên hệ để khách truy cập liên hệ với bạn dễ dàng 
 • Tạo trang tùy chỉnh không giới hạn 
 • Hỗ trợ tiện ích bổ sung
 • Hỗ trợ tùy biến Theme / Chủ đề được mã hóa tùy chỉnh 
 • Hai Chủ đề đơn giản được bao gồm trong Gói! 
 • Bảng điều khiển dễ cài đặt sẵn có

Danh sách các công cụ SEO:

 • Article Rewriter
 • Plagiarism Checker
 • Backlink Maker
 • Meta Tag Generator
 • Meta Tags Analyzer
 • Keyword Position Checker
 • Robots.txt Generator
 • XML Sitemap Generator
 • Backlink Checker
 • Alexa Rank Checker
 • Word Counter
 • Online Ping Website Tool
 • Link Analyzer
 • Google Pagespeed Insights Checker
 • My IP Address
 • Keyword Density Checker
 • Google Malware Checker
 • Domain Age Checker
 • Whois Checker
 • Domain into IP
 • URL Rewriting Tool
 • www Redirect Checker
 • Mozrank Checker
 • URL Encoder / Decoder
 • Bulk GEO IP Locator (Free Addon)
 • Color Picker Tool (Free Addon)
 • Server Status Checker
 • Webpage Screen Resolution Simulator
 • Page Size Checker
 • Reverse IP Domain Checker
 • Blacklist Lookup
 • Suspicious Domain Checker
 • Link Price Calculator
 • *Website Screenshot Generator
 • Domain Hosting Checker
 • Get Source Code of Webpage
 • Google Index Checker
 • Website Links Count Checker
 • Class C Ip Checker
 • Online Md5 Generator
 • Page Speed Checker
 • Code to Text Ratio Checker
 • Find DNS records
 • What is my Browser
 • Email Privacy
 • Google Cache Checker
 • Broken Links Finder
 • Search Engine Spider Simulator
 • Keywords Suggestion Tool
 • Domain Authority Checker
 • Page Authority Checker
 • RGB to Hex (Free Addon)
 • Htaccess Redirect Generator (Free Addon)

Demo

Front End Demo:
http://demo.atozseotools.com/

SimpleX Theme Demo:
http://demo.atozseotools.com/preview/theme/simpleX

Admin Panel Demo:
http://demo.atozseotools.com/admin/

Admin username: demo@prothemes.biz
Admin password: password

TẢI VỀ [29 MB]LINK KHÁC

Xem thêm HTML-PHP

Được đề xuất cho bạn

Chia sẻ 190 Template Bootstrap Premium