BeeTV là Ứng dụng này được sử dụng để theo dõi bất kỳ bộ phim nào bạn thích và cập nhật thông tin phim. 

Ứng dụng BeeTV Mod cho android

MOD AdFree ★★★ 

  • Quảng cáo đã bị xóa
  • Bố trí biểu ngữ được tài trợ loại bỏ
  • Vô hiệu / Xóa quyền không mong muốn + Người nhận và Dịch vụ
  • Tất cả các cuộc gọi quảng cáo và dịch vụ từ Hoạt động đã bị xóa
  • Tất cả bố trí banner quảng cáo trong chế độ máy tính bảng bị xóa
  • Không bắt buộc cập nhật
  • Phân tích bị vô hiệu hóa.

CHPLAYhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.bee.movie

Download

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm PHẦN MỀM ANDROID

Được đề xuất cho bạn

Betternet Hotspot VPN & Private Browser Premium v4.8.1

Betternet là ứng dụng cho phép bạn truy cập bất kỳ trang web nào trên thế giới, bất kể loạ…