BeeTV là Ứng dụng này được sử dụng để theo dõi bất kỳ bộ phim nào bạn thích và cập nhật thông tin phim. 

Ứng dụng BeeTV Mod cho android

MOD AdFree ★★★ 

  • Quảng cáo đã bị xóa
  • Bố trí biểu ngữ được tài trợ loại bỏ
  • Vô hiệu / Xóa quyền không mong muốn + Người nhận và Dịch vụ
  • Tất cả các cuộc gọi quảng cáo và dịch vụ từ Hoạt động đã bị xóa
  • Tất cả bố trí banner quảng cáo trong chế độ máy tính bảng bị xóa
  • Không bắt buộc cập nhật
  • Phân tích bị vô hiệu hóa.

CHPLAYhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.bee.movie

Download

Xem thêm PHẦN MỀM ANDROID

Được đề xuất cho bạn

Quản lý file với ES File Explorer Pro v4.2.9.10 Premium cho android

ES File Explorer (File Manager) là một phần mềm miễn phí và đầy đủ tính năng (ứng dụng, tà…