Best Video WordPress Theme for Bloggers

Video là một chủ đề WordPress Responsive được xây dựng cho các blog có phương tiện truyền thông như video. Với tính năng like/dislike, watch later, playlist, low bounce rate, tích hợp với YouTube để xem số lượt xem và tất cả các tính năng bạn mong đợi từ MyThemeShop chẳng hạn như tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, bạn cần Video cho trang web của mình. Để biết thêm thông tin về chủ đề WordPress này, hãy nhấp vào nút demo.

https://mythemeshop.com/themes/video/

Xem thêm THEMES WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Theme SOHO v2.7.1 – Fullscreen Photo & Video cho WordPress

SOHO là một theme WordPress  về slide ảnh chuyên nghiệp và sáng tạo/video Responsive. Chủ …