Best Video WordPress Theme for Bloggers

Video là một chủ đề WordPress Responsive được xây dựng cho các blog có phương tiện truyền thông như video. Với tính năng like/dislike, watch later, playlist, low bounce rate, tích hợp với YouTube để xem số lượt xem và tất cả các tính năng bạn mong đợi từ MyThemeShop chẳng hạn như tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, bạn cần Video cho trang web của mình. Để biết thêm thông tin về chủ đề WordPress này, hãy nhấp vào nút demo.

https://mythemeshop.com/themes/video/

Xem thêm THEMES WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Landio v1.2.7 – Multi-Purpose Landing Page WordPress Theme

Landio tạo trang web tuyệt vời của bạn từ bộ sưu tập hơn 200 sections và pages được thiết …