Bộ phần mềm All activation Windows 7-8-10 v15.0 

All activation Windows 7-8-10 31.12.2021 – Tất cả các phương pháp kích hoạt của bộ phần mềm này được kiểm tra sau khi “chống vi phạm bản quyền” cập nhật KB971033. DG Win & Soft cung cấp cho bạn một bộ sưu tập đầy đủ các chương trình và cách Kích hoạt Windows. Tất cả các phương pháp và chương trình đều được kiểm tra lại nhiều lần và tôi có thể giới thiệu cho bạn nó là an toàn.

Danh sách các chương trình:

Danh sách các chương trình:

 • AAct 4.2.1 (New)
 • AAct Network v1.2.2 (New)
 • Windows 10 Digital v1.3.9 (New)
 • KMS Tools 01.07.2021 (New)
 • KMSAuto++ Portable 1.5.7
 • Office 2013-2021 C2R Install
 • PIDKey Lite 1.64.4 b16
 • Office 2013-2016 C2R (New)
 • Office 2013-2016 C2R License v1.04 (New)
 • Garbage Collector v1.3.4 (New)
 • PID Key 4.0.2 (New)
 • MSActBackUp v1.2.3
 • Microsoft Product Keys 2.6.3
 • Re-Loader Activator 3.0 Beta 3
 • KMSAuto Lite 1.3.4
 • KMSmicro WO w7 v1.0.1
 • KMSpico 10.2.0 Final
 • SuperMini_KMS
 • Windows 7 Loader eXtremev3.503
 • Re-Loader Activator 2.6 Final
 • Microsoft Toolkit 2.6.2
 • ODIN 1.3.7 by secr9tos
 • GUI MBR SLIC Loader 0.621 v1.2
 • Windows Loader v2.2
 • WindSLIC-UEFI-SLIC-injector
 • SLIC 2.1 BINS
 • SLIC_ToolKit_V3.2

Bộ phần mềm All activation Windows 7-8-10 v15.0

 

Download [450 MB]

Xem thêm Hệ điều hành

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm HEU KMS Activator v30.1 – Active Win và Office

  Phần mềm HEU KMS Activator là một chương trình kích hoạt Windows và Office dễ sử dụ…