Quản lý và làm việc với cơ sở dữ liệu SQL

Phần mềm Navicat  là một giải pháp hoàn chỉnh để quản lý và làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, SQLite, Oracle và PostgreSQL. Sản phẩm hỗ trợ làm việc với tất cả các phiên bản của cơ sở dữ liệu và cho phép tổ chức thông tin và trao đổi dữ liệu trong một chế độ an toàn. Navicat Premium cho phép người dùng kết nối với các máy chủ PostgreSQL, MySQL, SQLite và Oracle cục bộ và từ xa, cung cấp một số công cụ, chẳng hạn như quản trị cơ sở dữ liệu, chức năng nhập và xuất, sao lưu và khôi phục dữ liệu. Sản phẩm hỗ trợ nhiều kết nối cho các máy chủ cơ sở dữ liệu cục bộ và từ xa.

Navicat Premium cho phép người dùng kết nối với các máy chủ MySQL, PostgreSQL và Oracle địa phương và từ xa, cung cấp một số công cụ như quản trị cơ sở dữ liệu, chức năng nhập và xuất và sao lưu và chuyển tiếp dữ liệu. Nó hỗ trợ một số kết nối cho các máy chủ MySQL địa phương và từ xa, PostgreSQL và Oracle. Máy chủ từ xa có thể chạy trên bất kỳ nền tảng Linux, Unix, Mac OS X và Windows nào.

Các tính năng chính:

 • Hỗ trợ giao thức HTTP để giao tiếp với máy chủ cơ sở dữ liệu.
 • Cài đặt kết nối xuất / nhập trong khi di chuyển từ máy trạm này sang máy trạm khác.
 • Mở nhanh cơ sở dữ liệu sau khi kết nối.
 • Có khả năng nhanh chóng thêm các tập tin vào cơ sở dữ liệu khác
 • Công cụ Visual SQL Builder cho phép bạn soạn và chỉnh sửa các truy vấn mà không cần biết SQL.
 • Hỗ trợ các thông số khác nhau khi soạn truy vấn.
 • Sử dụng công cụ SQL Beautifier, bạn có thể định dạng mã SQL bằng cách sử dụng một bộ quy tắc và cung cấp hiệu năng hệ thống.
 • Hỗ trợ các chức năng chỉnh sửa tiêu chuẩn.
 • Tính năng Mã gấp cho phép bạn ẩn hoặc hiển thị các phần mã để cải thiện điều hướng và đọc.
 • Nhập dữ liệu từ ODBC (bao gồm cả bảng) sau khi thiết lập kết nối với nguồn.
 • Có khả năng nhập dữ liệu ở 18 định dạng, bao gồm MS Access, MS Excel, XML, PDF và TXT.
 • Xuất dữ liệu sang các định dạng khác nhau: MS Access, MS Excel, MS Word, HTML, PDF, TXT, CSV, DBF, XML, v.v.
 • Cải thiện việc di chuyển dữ liệu sang các cơ sở dữ liệu khác.
 • Đồng bộ hóa thông tin từ các cơ sở dữ liệu khác nhau.
 • Có khả năng tạo ra một lịch trình để sao lưu, nhập / xuất dữ liệu, di chuyển thông tin, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu, vv
 • Tạo thông báo qua e-mail về quá trình thực hiện các nhiệm vụ theo lịch biểu.
 • Xuất báo cáo theo các định dạng khác nhau: văn bản, pdf, Lotus, Excel, Đồ họa, Html.
 • Lưu trữ các báo cáo.
 • Sử dụng Bảng điều khiển quản lý giao diện điều khiển SQL.

HomePage: https://www.navicat.com/products

 

 

Xem thêm Công cụ lập trình

Được đề xuất cho bạn

Quản lý cơ sở dữ liệu với SQLite Expert Professional v5.4.45.590

SQLite Expert Pro – là một công cụ mạnh được thiết kế để đơn giản hóa sự phát triển …