Loading...

Butter Layer - 4 Fonts chữ

Đây là một phông chữ phân lớp, một phông chữ lạ mắt, một phông chữ thú vị rất hữu ích cho nhiều dự án thiết kế của bạn. Bạn có thể sử dụng nó cho logo, poster, menu, quần áo, dự án giáo dục, và những thứ khác.

Bao gồm:

 • Butter Layer Solid (regular) OTF
 • Butter Layer shadow OTF
 • Butter Layer outline OTF
 • Butter Layer Extrude OTF
 • Multilingual support : AÀÁÂÃÄÅCÇDÐEÈÉÊËIÌÍÎÏNÑOØÒÓÔÕÖUÙÜÚÛÝŸÆŒßÞþ

Butter Layer - 4 Fonts chữ

TẢI VỀ

 • Rocked SVG Font

  [Creativemarket] Rocked SVG Font

  Phông chữ Rocked bảo toàn tất cả các chi tiết độ nét cao của các chữ viết tay ban đầu. Sử …
 • Chia sẻ Data 70 Font

  Chia sẻ Data 70 Font

  This high-tech typeface simulates output generated by computers. Data 70 is equally effect…
 • Font chữ Kitchen Font Family

  Font chữ Kitchen Font Family

  Kitchen is an expressive sign painting style brush script family with three weights. Kitch…
Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm PHOTOSHOP - AI

Được đề xuất cho bạn

Set 4 Stock template lịch 2019 file AI

Butter Layer – 4 Fonts chữ was last modified: Tháng Chín 6th, 2018 by Administrator …