Tổng hợp các bài học về lập trình NodeJs Full

Node.js là một hệ thống phần mềm được thiết kế để viết các ứng dụng internet có khả năng mở rộng, đặc biệt là máy chủ web.Chương trình được viết bằng JavaScript, sử dụng kỹ thuật điều khiển theo sự kiện, nhập/xuất không đồng bộ để tối tiểu tổng chi phí và tối đại khả năng mở rộng. Node.js bao gồm có V8 JavaScript engine của Google, libUV, và vài thư viện khác. (Theo wikipedia)

XEM CÁC BÀI HỌC

Xem thêm Java - JavaScript

Được đề xuất cho bạn

jQuery Slider Maker – Tạo jQuery Slideshows, Galleries, Carousels

jQuery Slider Maker không cài đặt, không có cơ sở dữ liệu. Hướng dẫn và chú giải công cụ l…