Có thể đôi khi Windows Update của bạn có thể gây ra sự cố cho máy tính Windows 10/8/7 của bạn. Bạn thậm chí có thể thấy Bản cập nhật Windows đang chờ xử lý từ chối cài đặt vì một số lý do bất chấp một số lần thử. Trong trường hợp này, bạn nên cân nhắc việc xóa các bản cập nhật Windows không thành công và đang chờ xử lý được tải xuống không đầy đủ vào máy tính của bạn và sau đó thử khởi động lại cài đặt lại ngay khi bạn khởi động lại máy tính.

Cách xóa cập nhật Windows đã tải xuống, không thành công và đang chờ xử lý (How to delete Downloaded, Failed & Pending Windows Updates)

Cách xóa cập nhật Windows đã tải xuống và không thành công

1] Xóa nội dung của thư mục Tạm thời 

Bạn có thể xóa tất cả các bản cập nhật Windows 10 đã tải xuống, không thành công và đang chờ xử lý bằng cách sử dụng lệnh ‘Chạy’.

Mở hộp thoại ‘Chạy’ bằng cách nhấn tổ hợp phím Win + R và trong hộp thoại mở ra, gõ % temp% và nhấn Enter. Trong thư mục mở trước khi bạn chọn tất cả các tệp và cặp trong thư mục Temp và sau đó xóa chúng.

% temp% là một trong nhiều biến môi trường trong Windows có thể mở thư mục được Windows chỉ định làm thư mục tạm thời của bạn , thường nằm ở  C:\Users\[username]\AppData\Local\Temp.

2] Xóa tệp pendingdraw.xml

Xóa tệp pendingdraw.xml

Điều hướng đến thư mục C:\Windows\WinSxS\ , tìm kiếm tệp pending.xml và đổi tên nó. Bạn thậm chí có thể xóa nó. Điều này sẽ cho phép Windows Update xóa các tác vụ đang chờ xử lý và tạo một bản kiểm tra cập nhật mới. Xem nếu điều này giúp.

3] Xóa nội dung của thư mục Phân phối phần mềm

Bạn cần xóa tất cả nội dung của thư mục Phân phối phần mềm . Thư mục Phân phối phần mềm trong hệ điều hành Windows là một thư mục nằm trong thư mục Windows và được sử dụng để tạm thời lưu trữ các tệp có thể được yêu cầu cài đặt Windows Update trên máy tính của bạn. Do đó, nó được yêu cầu bởi Windows Update và được duy trì bởi WUAgent. Nó cũng chứa các tệp Lịch sử Cập nhật Windows của bạn và nếu bạn xóa chúng, rất có thể bạn sẽ mất lịch sử Cập nhật của mình.

Để xóa nội dung của thư mục Phân phối Phần mềm, trong Windows 10, từ Trình đơn WinX, hãy mở Dấu nhắc Lệnh (Quản trị). Gõ cái sau và nhấn Enter:

wuauserv
net stop bits

Thao tác này sẽ ngừng Dịch vụ cập nhật Windows và Dịch vụ truyền tải thông minh nền.

Bây giờ hãy duyệt đến thư mục C:\Windows\SoftwareDistribution và xóa tất cả các tệp và thư mục bên trong.

Bạn có thể nhấn Ctrl + A để Chọn Tất cả và sau đó nhấp vào Xóa. Sau khi bạn đã làm trống thư mục này, bạn có thể khởi động lại máy tính của mình hoặc bạn có thể gõ các lệnh sau, mỗi lần trong CMD và nhấn Enter để khởi động lại Dịch vụ liên quan đến Windows Update.

wuauserv
net start bits

Bây giờ thư mục đó đã bị xóa, nó sẽ được refresh khi bạn khởi động lại PC và chạy Windows Update.

4] Reset thư mục catroot2

Catroot và catroot2 là các thư mục hệ điều hành Windows được yêu cầu cho quá trình Windows Update. Khi bạn chạy Windows Update, thư mục catroot2 lưu trữ chữ ký của gói Windows Update và giúp cài đặt nó. Dịch vụ mã hóa sử dụng tệp %windir%\System32\catroot2\edb.log cho quá trình cập nhật. Các bản cập nhật được lưu trữ trong thư mục SoftwareDistribution sau đó được sử dụng bởi Automatic Updates để thực hiện quá trình cập nhật.

Vui lòng không xóa hoặc đổi tên thư mục Catroot. Thư mục Catroot2 được Windows tự động tạo lại, nhưng thư mục Catroot không được tạo lại nếu thư mục Catroot được đổi tên.

Để Reset thư mục catroot2, hãy làm như sau:

Mở Command Prompt, gõ lệnh sau và nhấn Enter:

net stop cryptsvc
md %systemroot%\system32\catroot2.old
xcopy %systemroot%\system32\catroot2 %systemroot%\system32\catroot2.old /s

Tiếp theo, xóa tất cả nội dung của thư mục catroot2.

Sau khi thực hiện việc này, trong cửa sổ CMD, nhập thông tin sau và nhấn Enter:

net start cryptsvc

Thư mục catroot của bạn sẽ được đặt lại, khi bạn khởi động lại Windows Update. Chúc bạn thành công.

Xem thêm KIẾN THỨC MÁY TÍNH

Được đề xuất cho bạn

Sửa lỗi trình khởi chạy máy ảo Java trên Windows 11/10

Java là một trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến, không chỉ là một cách để viết chương tr…