Chia sẻ bộ Preset màu tất cả các thể loại từ A-Z, Z-A sưu tầm và đang sử dụng.

Yêu Cầu: Lightroom Version Cs4, Cs5,Cs6,CC+

Chia sẻ hơn 15.000 Preset + Stock Adobe LightroomChia sẻ hơn 15.000 Preset + Stock Adobe Lightroom

Folder Link Driver

Xem thêm DESIGNS

Được đề xuất cho bạn

Chia sẻ 9 website hình ảnh chất lượng cao miễn phí

Link website: https://unsplash.com/ Link website: https://www.pexels.com/ Link website: ht…