Chia sẻ 80 Brushes năm mới trong Photoshop

TẢI VỀ [76 MB]

Chia sẻ xin ghi nguồn –> thanks

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm PHOTOSHOP - AI

Được đề xuất cho bạn

Tải về hơn 900 hiệu ứng văn bản Premium đa dạng cho Photoshop

Điểm nổi bật: Hiệu ứng văn bản cao cấp của Photoshop.  Dễ dàng tùy chỉnh – các lớp đ…