Code Javascript đếm ngược thời gian

Javascript Countdown Timer là Bộ đếm ngược thời gian chạy JavaScript được tối ưu hóa và được xây dựng tốt, dễ sử dụng và dễ hiểu. Nó rất đơn giản để thay đổi ngày giờ mong muốn. Tất cả các mã được ghi lại đầy đủ và dễ hiểu. Đi kèm với một trang HTML cũng có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế.

Tính năng, đặc điểm

  • Mã tối thiểu
  • Dễ hiểu
  • Dễ triển khai
  • Dễ dàng thay đổi
  • Mã hoàn toàn đáp ứng và hẹn giờ

Yêu cầu

  • JQuery

Hướng dẫn

  • Sao chép mã JavaScript vào tệp JS tùy chỉnh
  • Sao chép đánh dấu HTML
  • xong!

https://www.codester.com/items/3419/javascript-countdown-timer

Xem thêm Java - JavaScript

Được đề xuất cho bạn

jQuery Slider Maker – Tạo jQuery Slideshows, Galleries, Carousels

jQuery Slider Maker không cài đặt, không có cơ sở dữ liệu. Hướng dẫn và chú giải công cụ l…