ImgHosting - lưu trữ hình ảnh

ImgHosting – Image Storage System lưu trữ hình ảnh nhanh chóng và dễ dàng mà không cần đăng ký. Dịch vụ lý tưởng cho việc sắp xếp hình ảnh nhanh chóng và đáng tin cậy cho diễn đàn, blog và trang web. Thiết kế đơn giản, khách hàng thoải mái, liên kết trực tiếp đến hình ảnh. Dịch vụ lưu trữ này mà chúng tôi sử dụng hàng ngày.

Tải lên hình ảnh và nhận liên kết trực tiếp đến hình ảnh đó. Để giữ nguyên bản gốc (bao gồm cả dữ liệu EXIF ​​của ảnh) và thay đổi kích thước hình ảnh, hãy sử dụng các cài đặt nâng cao. Nó hỗ trợ các liên kết ngắn (thực sự ngắn) đến các hình ảnh đã tải lên và xuất bản tức thì ở nhiều trang khác nhau. Bạn có thể tải xuống các định dạng hình ảnh sau: GIF, JPEG (JPG), kích thước PNG tối đa 5Mb, bao gồm cả trong suốt và hoạt ảnh.

ImgHosting - Hệ thống lưu trữ hình ảnh

 

  • Dễ cài đặt
  • Bảng quản trị
  • Đăng ký người dùng
  • Khóa tệp hình ảnh bằng mật khẩu
  • EXIF chi tiết của hình ảnh
  • Lưu trữ ảnh dễ dàng
  • Đã sẵn sàng dịch ngôn ngữ
  • Vv…

Demo: http://img-hosting.foxsash.com

TẢI VỀ

Xem thêm HTML-PHP

Được đề xuất cho bạn

Chia sẻ 190 Template Bootstrap Premium