Active Super Shop Multi-vendor CMS

Active Super Shop Multi-vendor CMS là một hệ thống bán hàng đa cấp thương mại điện tử dựa trên mã nguồn php chuyên nghiệp. Nó đi kèm với các chức năng cao cấp của 1 website chuyên nghiệp như tình trạng đơn hàng, lô hàng hay là hệ thống theo dõi đơn đặt hàng. Được thiết kế kiểu dáng đẹp và ngày Hệ thống đặt hàng đã được cải tiến nhanh hơn và thân thiện với người dùng hơn để khách có thể níu lại lâu hơn tại trang chủ. Để biết thêm thông tin về code PHP này, vui lòng Click vào demo bên dưới.

http://activeitzone.com/activesupershopv1.4/landing/index.php/home/new_features

https://codecanyon.net/item/active-super-shop-multivendor-cms/12124432

Xem thêm HTML-PHP

Được đề xuất cho bạn

Chia sẻ 190 Template Bootstrap Premium