Code SMS Marketing Chuyên nghiệp dành cho Doanh nghiệp

Nimble Messaging v2.1.3 là một ứng dụng tiếp thị chuyên nghiệp hàng loạt được Ranksol thiết kế và phát triển cho các doanh nghiệp, các đại lý và khách hàng của họ để đăng ký, trả giá và phát triển kinh doanh một cách dễ dàng. Đây là một trong những Ứng dụng Dịch vụ Texting Giá cả phải chăng và tiện lợi nhất cho phép người dùng Texting mỗi tháng bằng cách sử dụng gói và thanh toán qua PayPal và authorize.net. Để biết thêm thông tin về Code PHP này, xem demo bên dưới.

https://codecanyon.net/item/nimble-messaging-professional-sms-marketing-application-for-business/18599385

Xem thêm HTML-PHP

Được đề xuất cho bạn

Chia sẻ 190 Template Bootstrap Premium