Phần mềm Content Grabber Premium

Content Grabber là một phần mềm rất phù hợp để trích xuất thông tin từ các trang web. Thông thường, thông tin bạn thấy trên trang web được gắn với cấu trúc của trang web và không thể lưu vào định dạng ưa thích của bạn. Với chương trình này, bạn có thể trích xuất nhiều thông tin khác nhau, chẳng hạn như bảng thông tin, hình ảnh, video và các loại dữ liệu khác từ hầu hết mọi trang web và lưu nó ở định dạng như XML, CSV và Excel. Một tính năng quan trọng của chương trình cho phép bạn tự động hóa các hoạt động khai thác dữ liệu là như vậy mà cho mỗi trang web một Agent bạn xác định dữ liệu chiết xuất sứ mệnh của mình từ các bộ phận cho bạn, sau khi làm việc cho Schedule Agent được khai báo tự động Truy cập trang web tại thời điểm truy cập và trích xuất dữ liệu mới.

Chương trình này có thể phát hiện và trích xuất các định dạng cụ thể của hình ảnh và video mà không thể lưu trong chế độ bình thường. Nó hỗ trợ nhiều định dạng đầu ra, bao gồm cơ sở dữ liệu XML, CSV, Excel hoặc Oracle, SQL SERVER, My Sql và OLE DB. Những dữ liệu này rất có giá trị và có thể được phân tích để xác định đối thủ cạnh tranh kinh doanh.

Các tính năng của Content Grabber:

  • Khả năng nhận diện dữ liệu rất cao ngay cả từ các trang web động và Ajax
  • Hỗ trợ định dạng đầu ra mở rộng
  • Môi trường đồ họa đơn giản và hoạt động dễ dàng
  • Khả năng tự động hóa các hoạt động khai thác theo lịch giờ, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng
  • Khả năng giám sát các mạng xã hội của các đối thủ cạnh tranh thương mại
  • Ảnh chụp nhanh các thay đổi của trang web
    Và …

TẢI VỀ [108 MB]

Xem thêm PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm quay video màn hình Bandicam v6.2.3 Full

Bandicam là phần mềm giúp bạn ghi lại các hoạt động, sự kiện, chơi game, stream… trê…