Rocked SVG Font

Phông chữ Rocked bảo toàn tất cả các chi tiết độ nét cao của các chữ viết tay ban đầu. Sử dụng công nghệ OpenType-SVG thực sự trông thực tế. Định dạng OpenType-SVG yêu cầu Photoshop CC 2017 hoặc Illustrator CC 2018 (hoặc mới hơn). Định dạng OTF thông thường cũng được bao gồm.

Bao gồm:

  • Rocked OpenSVG Font có độ nét cao với texture realist (Bạn cần sử dụng Photoshop CC 2017.1.1 hoặc mới hơn)
  • Rocked OpenSVG Font ALT Thay thế cho các ký hiệu chữ thường gốc (Bạn cần phải sử dụng Photoshop CC 2017.1.1 hoặc mới hơn)
  • Tệp Layered PSD (Photoshop) với tất cả các Glyphs Nếu bạn không thể truy cập phông chữ OpenType-SVG
  • Phiên bản OTF của Rocked Font – làm việc với bất kỳ trình soạn thảo văn bản

Ngôn ngữ được hỗ trợ tiếng Đan Mạch, tiếng Anh, tiếng Estonia, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ailen, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Romansh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Swedis, tiếng Ý và nhiều ngôn ngữ khác …

b6VGXpYYc aZ9TSjhRdHS65HUmnBupKMPahBbyCgeEKX9pbbAGexMHVc8rJh c5scnxUiCrcf 7EM3oVsOV1j9UKTryWtLbACczTToMaelbdGgksqqFUJbjBhHB7ECNXWFoVUXUGPdK1l7q5iF63MTyFQFrF3zJlsqfQmx28up6nJDg9prYkRMYbwVKjiprP u54sGRwzS1asPKQrmWl3Y3jiwAnfdHqi8GjmP7W Dl8P HCkoHuq6 2rHiqKC77ChfqB nn37sVOZ5GtUIzxQxW5eFrdrMrNLI2bJAfI9nyJR38BA2it6lMKRrLu9od7mEzn 0Kd4EVLiQrV0XeI4n0bPC0AKBy8FjwrUzAU sWcLsijkX4DuJgFZxql Vcee6vak6p5VFP3SuBhoTtY7ahyxsFugXdpLr7jf7rbcAfU8vsVDdN jaRSiOIh Fh3nM4U462xHG7O0qmrNxNLJ1KXMRTq6AQpsJR1oSt UE GnQwbNmCKNF u22Q kzKNUzNR7r5H9k 1YHoCTuwvoj3NSmR3GVR fa4XXoDB2NcyesgCMdWT E sBd5FgTjRIrqXOf2P4qzc6 C7fhLwCxQ7eaOJpMbc6AwVR038cYviCorzJTYtvLt7448Tsr SDM 91kUkIknF oGg2pYWoXNe4 f0c=w970 h645 no

Cre: https://creativemarket.com/ivanrosenberg/2133114-Rocked-SVG-Font

TẢI VỀ [166 MB]

Xem thêm DESIGNS

Được đề xuất cho bạn

Project After Effects Giới thiệu Trailer hiệu ứng đẹp

Project Video After Effects legends blockbuster trailer này sẽ đưa video của bạn lên một t…