Delicious Bundle - Font hỗn hợp gồm 29 kiểu chữ

Delicious BUNDLE . Là một gói font tuyệt vời. Gói này bao gồm 28 phông chữ, chữ viết thư pháp, phông chữ hiển thị và phông chữ, + 1 mẫu Brochure Thưởng thức. Tất cả các phông chữ có thể được truy cập bằng cách sử dụng các chương trình thông minh OpenType như Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw X6-X7, Microsoft Word 2010 hoặc mới hơn, Và tất nhiên có thể đã được nhúng trong tệp PDF.

Bạn có thể truy cập bằng cách bật; Stylistic Alternates, Swash, Titling, cũng như ligatures trong Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign hoặc thông qua một bảng hiệu glyphs. Hãy chuyển từ nhân vật điều khiển thành nhân vật thay thế để có được văn bản với cách bố trí giấc mơ của bạn. và tất cả các font cũng bao gồm glyphs, chấm câu, số, và đa ngôn ngữ.

Gói này có thể được truy cập đầy đủ bởi bất kỳ nhà crafter hoặc nhà thiết kế nào, mà không cần phải có phần mềm thiết kế thêm. Tất cả các phông chữ cũng hoàn hảo cho việc xây dựng thương hiệu, tiêu đề, chữ ký, logo, blog, lời mời đám cưới, áo thun, giấy tiêu đề, hàng hoá, bảng hiệu, lable, tin tức, áp phích, dấu hiệu báo in, bao bì sản phẩm, tiêu đề và bất cứ điều gì khác về trí tưởng tượng của bạn.

TẢI VỀ [28 MB]

Xem thêm PHOTOSHOP - AI

Được đề xuất cho bạn

Bộ sưu tập các mẫu layer cho các phòng trưng bày và các bài đăng câu đố cho Instagram

Bộ sưu tập này bao gồm 108 mẫu thư viện lớp mở và bài đăng câu đố với các chủ đề thương mạ…