Loading...

250 Transitions Pack

Tính năng, đặc điểm

  • 250 Presets
  • 9 loại
  • Dễ sử dụng
  • Dễ dàng tùy chỉnh
  • Thay đổi màu sắc dễ dàng
  • Mẫu tổ chức tốt
  • 1920 × 1080 Full HD
  • Không yêu cầu plug-ins. 100% After Effects, không hiển thị trước.
  • Phù hợp với CS5, CS5, CS6, CC và CC 2015 …
  • Hướng dẫn kèm theo

TẢI VỀ [73 MB]

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm AFTER EFFECTS

Bình luận

Được đề xuất cho bạn

[UPDATE] Tải về Adobe After Effects CC 2015.3 v13.8.1 Cr@ck

Adobe After Effects là một chương trình phổ biến để chỉnh sửa video và hình ảnh động, ghép…