Loading...

Gói tiêu đề được sử dụng cho tiêu đề video của bạn, trích dẫn…

Thông tin:

  • 4K: 3840 x 2160 pixel (có thể thay đổi độ phân giải HD 1080p)
  • Cấu trúc dễ & Render nhanh
  • 30 fps Tập tin Thành phần Dự án
  • Điều khiển thuộc tính: Vị trí, Kích thước, Độ nghiêng và Màu sắc
  • Tập tin hướng dẫn bao gồm
  • Không cần plugin
  • After Effects CS5 trở lên
  • Font Bebas
Âm thanh không được bao gồm

Phiên bản After Effects CS5 – CC 2015 | 3840×2160 Không plugins

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Sci-Fi Energy – Logo Reveal Pack Template AE

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH 4 Ảnh động 5 hình nền CS6 trở lên Không cần Plugins Dễ dàng chỉnh sửa…