Loading...

Particle Builder AE

Gói này bao gồm 6 particle presets effects chất lượng cao.

  • Bộ công cụ Sand Pack (Tập lệnh)
  • Hướng dẫn về PDF nhanh

Tính năng, đặc điểm :

2 Danh mục hữu ích:

  • Alpha Particles
  • brush Particles

2 Chế độ áp dụng:

  • Brush : bôi diện tích cụ thể và áp dụng các hạt
  • Alpha: Áp dụng các particles vào các lớp alpha + RGB

TẢI VỀ [125 MB]

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Sci-Fi Energy – Logo Reveal Pack Template AE

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH 4 Ảnh động 5 hình nền CS6 trở lên Không cần Plugins Dễ dàng chỉnh sửa…