Loading...

Chia sẻ 30 Nostalgia Lightroom Presets

30 nostalgic presets and LUTs for Lightroom. These presets give your photos the memorable and sentimental feeling in just one click. Want something lighter/stronger? You can do that because the presets are fadeable.

What You’ll Get

  • 30 Fadeable Lighroom Presets (30 looks x 5 strengths = total of 150 presets)
  • 3 Fadeable Grain Lightroom Presets (3 looks x 5 strengths = total of 15 presets)
  • 30 Fast-Render LUTs
  • 30 High Quality LUTs

Chi tiết:

TẢI VỀ [317 MB]

Chia sẻ xin ghi nguồn –> thanks

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm DESIGNS

Bình luận

Được đề xuất cho bạn

Download miễn phí thiết kế lịch Watercolor 2018

Mẫu thiết kế lịch miễn phí tuyệt vời 2018 . Bạn sẽ thích mẫu lịch màu nước này cho mà coi.…