Font chữ Splendis - Calligraphy

Splendis is an elegant handwritten slant.

It features a total of 671 handmade characters with a super natural flow. Many of these characters are PUA encoded alternates, which will help your designs stand out.

Cre:

https://creativemarket.com/thetravelingfox/1945990-Splendis-Calligraphy-Font

TẢI VỀ [150 KB]

Xem thêm PHOTOSHOP - AI

Được đề xuất cho bạn

Bộ sưu tập các mẫu layer cho các phòng trưng bày và các bài đăng câu đố cho Instagram

Bộ sưu tập này bao gồm 108 mẫu thư viện lớp mở và bài đăng câu đố với các chủ đề thương mạ…