Font chữ Splendis - Calligraphy

Splendis is an elegant handwritten slant.

It features a total of 671 handmade characters with a super natural flow. Many of these characters are PUA encoded alternates, which will help your designs stand out.

Cre:

TẢI VỀ [150 KB]

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm DESIGNS

Được đề xuất cho bạn

Tải về hơn 900 hiệu ứng văn bản Premium đa dạng cho Photoshop

Điểm nổi bật: Hiệu ứng văn bản cao cấp của Photoshop.  Dễ dàng tùy chỉnh – các lớp đ…