Font chữ Splendis - Calligraphy

Splendis is an elegant handwritten slant.

It features a total of 671 handmade characters with a super natural flow. Many of these characters are PUA encoded alternates, which will help your designs stand out.

Cre:

https://creativemarket.com/thetravelingfox/1945990-Splendis-Calligraphy-Font

TẢI VỀ [150 KB]

Xem thêm PHOTOSHOP - AI

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống Vector thực đơn thức ăn và quán cà phê

Trong phần này, bạn sẽ thấy 5 files menu “quán cà phê” và “thức ăn nhanh…