Font chữ Splendis - Calligraphy

Splendis is an elegant handwritten slant.

It features a total of 671 handmade characters with a super natural flow. Many of these characters are PUA encoded alternates, which will help your designs stand out.

Cre:

TẢI VỀ [150 KB]

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm DESIGNS

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống 40 hình ảnh Overlays nghệ thuật sương mù

Phần này chứa 40 hình ảnh clip art, được tải xuống ở định dạng JPG trên trang web. …