Fresh Color Wedding Invitation - Project for After Effects

Fresh Color Wedding Invitation là lời mời video mẫu màu sắc và hiện đại cho đám cưới, đặt ảnh/tên của bạn hoặc thậm chí nhạc BG mà bạn muốn.
– Các Effects sau tương thích với CS5, CS5.5, CS6, CS CC
– Độ phân giải Full HD (1920×1080)
– Dễ dàng chỉnh sửa
– Không cần bổ sung
– Tập tin hướng dẫn bằng video và hướng dẫn kèm theo
– BG Music không được bao gồm: A New Inspiration and Children Advertising Intro

TẢI VỀ [431 MB]

Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm Adobe After Effects 2021 v18.4.0 Windows

Adobe After Effects là một chương trình phổ biến để chỉnh sửa video và hình ảnh động, tạo …