Fresh Color Wedding Invitation - Project for After Effects

Fresh Color Wedding Invitation là lời mời video mẫu màu sắc và hiện đại cho đám cưới, đặt ảnh/tên của bạn hoặc thậm chí nhạc BG mà bạn muốn.
– Các Effects sau tương thích với CS5, CS5.5, CS6, CS CC
– Độ phân giải Full HD (1920×1080)
– Dễ dàng chỉnh sửa
– Không cần bổ sung
– Tập tin hướng dẫn bằng video và hướng dẫn kèm theo
– BG Music không được bao gồm: A New Inspiration and Children Advertising Intro

TẢI VỀ [431 MB]

Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống gói 4 project Subscription After effect trên YouTube

Trong bộ sưu tập này, bạn có thể thấy 4 project “YouTube End Screens,Youtube Subscri…