Bộ Elements of Nature Bundle CM

HƠN 150 Overlays về yếu tố tự nhiên và 150 brushes Photoshop thời tiết! Bổ sung tuyệt vời cho hình ảnh và tác phẩm nghệ thuật của bạn! Gói các yếu tố tự nhiên bị cô lập này sẽ giúp bạn thêm hiệu ứng thực tế vào các dự án của bạn. Thêm một số phép thuật trong vài giây!

Cách sử dụng Overlays:

  • Chỉ cần kéo và thả tệp .Jpeg vào hình ảnh của bạn và sử dụng layer mode “Screen”
  • Sử dụng công cụ Transform để thay đổi góc hướng và phối cảnh tuyết
  • Nhân đôi và kết hợp các lớp để làm cho hiệu ứng mạnh mẽ và độc đáo hơn

Tất cả các brushes đều có hai phiên bản:

  • (CS2 – CS5) – 2500px
  • (CS6 – CC) – 5000px

Demo: https://creativemarket.com/NassyArt/4764031-Elements-of-Nature-Bundle

Download [ 2.23 GB]

Xem thêm PHOTOSHOP - AI

Được đề xuất cho bạn

Bộ sưu tập các mẫu layer cho các phòng trưng bày và các bài đăng câu đố cho Instagram

Bộ sưu tập này bao gồm 108 mẫu thư viện lớp mở và bài đăng câu đố với các chủ đề thương mạ…