Tiếp tục serial gói gồm 9 Project After Effects từ các trang web nổi tiếng, bạn có thể tìm thấy rất nhiều ý tưởng hữu ích cho các thiết kế và định hướng phát triển nội dung của mình.Mời các bạn xem demo video bên dưới và link tải bên dưới nhé.
3D Cartoon Character Logo
Action Trailer
Epic Parallax Cinematic Slideshow
Fashion Promo 2
Fast Logo Reveal
Frog Futuristic Logo
Glitch Logo Opener
Screen Shatter Aggressive Trailer
The Ghost Trailer

Thông tin gói:

  • Ngôn ngữ : English
  • Dung lượng: 1.07 GB
  • Phần mềm sử dụng: After Effects CS5/СС2017

TẢI VỀ

Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống biểu đồ thông tin dự án và chú thích 4K – Infographics & CallOut

Trong phần này, bạn có thể xem dự án Aftereffect về sơ đồ họa thông tin và chú thích ở chấ…