Gói 9 Project After Effects cho dân design

Tôi quyết định thêm 9 gói Project After Effects khác cho các bài học video của bạn trở nên thú vị hơn, tôi hy vọng bạn sẽ thích nó, chúc may mắn!

  • Kích thước : 608,22 MB
  • Phần mềm : After Effects CS5 -> CC2018

TẢI VỀ [608 MB]

Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống biểu đồ thông tin dự án và chú thích 4K – Infographics & CallOut

Trong phần này, bạn có thể xem dự án Aftereffect về sơ đồ họa thông tin và chú thích ở chấ…