Gói 9 Project After Effects VideoHive cho dân design

Một gói  gồm 9 Project After Effects VideoHive từ các trang web nổi tiếng, bạn có thể tìm thấy rất nhiều ý tưởng hữu ích cho các thiết kế và định hướng phát triển nội dung của mình.Mời các bạn xem demo video bên dưới và link tải bên dưới nhé.

  1. Business Planning
  2. Clean Slideshow
  3. Cook With Us ­ Tv Pack
  4. Corporate Slideshow
  5. Explainer Friends
  6. Fashion Event Opener
  7. Fast Typo
  8. Fresh Mockup Pack -­ Phone Laptop
  9. Media Brush Logo Intro

Kích thước : 1,76 GB
Phần mềm :  After Effects CS5-CC2017

TẢI VỀ

Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm Adobe After Effects 2021 v18.4.0 Windows

Adobe After Effects là một chương trình phổ biến để chỉnh sửa video và hình ảnh động, tạo …