Gói 9 Project After Effects VideoHive cho dân design

Một gói  gồm 9 Project After Effects VideoHive từ các trang web nổi tiếng, bạn có thể tìm thấy rất nhiều ý tưởng hữu ích cho các thiết kế và định hướng phát triển nội dung của mình.Mời các bạn xem demo video bên dưới và link tải bên dưới nhé.

 1. Business Planning
 2. Clean Slideshow
 3. Cook With Us ­ Tv Pack
 4. Corporate Slideshow
 5. Explainer Friends
 6. Fashion Event Opener
 7. Fast Typo
 8. Fresh Mockup Pack -­ Phone Laptop
 9. Media Brush Logo Intro

Kích thước : 1,76 GB
Phần mềm :  After Effects CS5-CC2017

TẢI VỀ

  Xem thêm bài viết liên quan
  Xem thêm AFTER EFFECTS

  Được đề xuất cho bạn

  Chia sẻ hơn 15.000 Preset + Stock Adobe Lightroom

  Chia sẻ bộ Preset màu tất cả các thể loại từ A-Z, Z-A sưu tầm và đang sử dụng. Yêu Cầu: L…