Premiere Pro Projects Pack

Gói bao gồm các dự án sau:

  • 50+ Old Film Pack → YTPlay
  • Clean Call Outs → YTPlay
  • Glass Transitions v2 → YTPlay
  • Instagram Stories Opener → YTPlay
  • Kinetic Titles Pack → YTPlay
  • Stylish Slideshow → YTPlay
  • Travel Promo → YTPlay
  • Unique Titles → YTPlay
  • Urban Slideshow → YTPlay

Yêu cầu: Premiere Pro CC 2017 – SS2018
Số dự án: 9 chiếc

 

TẢI VỀ [905 MB]

Xem thêm AFTER EFFECTS

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống 4 project quảng cáo về vi rút Corona – Covid-19

Project Covid-19 Safety Cinematic Title: Tương thích với Aftereffect CC 2015.3 trở lên Độ …