Premiere Pro Projects Pack

Gói bao gồm các dự án sau:

  • 50+ Old Film Pack → YTPlay
  • Clean Call Outs → YTPlay
  • Glass Transitions v2 → YTPlay
  • Instagram Stories Opener → YTPlay
  • Kinetic Titles Pack → YTPlay
  • Stylish Slideshow → YTPlay
  • Travel Promo → YTPlay
  • Unique Titles → YTPlay
  • Urban Slideshow → YTPlay

Yêu cầu: Premiere Pro CC 2017 – SS2018
Số dự án: 9 chiếc

 

TẢI VỀ [905 MB]

Xem thêm DESIGNS

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm Adobe After Effects 2021 v18.4.0 Windows

Adobe After Effects là một chương trình phổ biến để chỉnh sửa video và hình ảnh động, tạo …