Gói các phần mềm AVS4YOU Software Installation

AVS Software – một gói phần mềm bao gồm các chương trình để làm việc với video, âm thanh, đồ họa, tài liệu và làm sạch hệ thống. Bạn có thể cài đặt dưới dạng gói hoàn chỉnh hoặc riêng biệt. Những chương trình được trình bày: AVS Video Editor, AVS Video Converter , AVS Video ReMaker, AVS Media Player, AVS Audio Editor, AVS Audio Converter, AVS Disc Creator, AVS Image Converter, AVS Photo Editor, AVS Document Converter, AVS Registry Cleaner.

Gói này bao gồm các phần mềm:

 1. AVS Audio Converter 8.5.2.589
 2. AVS Audio Editor 8.5.2.529
 3. AVS Cover Editor 2.0.1.3
 4. AVS Disc Creator 6.1.2.552
 5. AVS Document Converter 4.1.2.260
 6. AVS Image Converter 5.1.2.298
 7. AVS Media Player 4.6.2.128
 8. AVS Photo Editor 3.1.2.162
 9. AVS Registry Cleaner 4.1.2.288
 10. AVS ScreenCapture 3.0.4.112
 11. AVS Video Converter 10.1.2.627
 12. AVS Video Editor 8.1.2.322
 13. AVS Video Recorder 3.0.3.117
 14. AVS Video ReMaker 6.1.2.217

Xem chi tiết các tính năng các sản phẩm tại trang chủ https://www.avs4you.com/index.aspx .

TẢI VỀ [255 MB]

Xem thêm ĐA PHƯƠNG TIỆN

Được đề xuất cho bạn

Camtasia Studio v2021 Build 32516 – Quay và chụp màn hình máy tính

TechSmith Camtasia Studio là giải pháp chuyên nghiệp hoàn chỉnh cho việc ghi lại màn hình …