Office 2013-2016 C2R Install 6.3

Office 2013-2016 Install – chương trình cài đặt trực tuyến Microsoft Office 2016 hoặc Microsoft Office 2013 trên PC của bạn. Ưu điểm của chương trình là khả năng cài đặt các thành phần riêng lẻ của bộ office, cũng như ngôn ngữ của bộ ứng dụng văn phòng.

Thay đổi trong phiên bản:

  • Sửa lỗi nhỏ.
  • Cố định chuyển đổi thành Volume.
  • Nhập các khóa GVLK.

TẢI VỀ [12 MB]

Password (nếu có) :  www.linkerpt.com

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm Soạn thảo văn phòng

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống OfficeSuite v2.60.14743 Premium Edition dành cho Office

OfficeSuite Premium Edition là một phần mềm cấp thấp, nhưng mạnh mẽ để quản lý, chỉnh sửa …