Office 2013-2016 C2R Install 6.3

Office 2013-2016 Install – chương trình cài đặt trực tuyến Microsoft Office 2016 hoặc Microsoft Office 2013 trên PC của bạn. Ưu điểm của chương trình là khả năng cài đặt các thành phần riêng lẻ của bộ office, cũng như ngôn ngữ của bộ ứng dụng văn phòng.

Thay đổi trong phiên bản:

  • Sửa lỗi nhỏ.
  • Cố định chuyển đổi thành Volume.
  • Nhập các khóa GVLK.

TẢI VỀ [12 MB]

Password (nếu có) :  www.linkerpt.com

Xem thêm Soạn thảo văn phòng

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm sửa file PDF Adobe Acrobat Pro v2023

Adobe Acrobat Pro DC v2023 không chỉ là một trình Chuyển đổi PDF phổ biến. Nó bao gồm các …