Gói Kích hoạt Windows Office Microsoft Toolkit Collection Pack 2018

Gói Microsoft Toolkit Collection – một bộ công cụ có chức năng trong việc quản lý giấy phép, thực thi và kích hoạt Microsoft Office và Windows.

Gói này bao gồm:

Gói này bao gồm:

• HEU KMS Activator 10.0.0
• KMSAuto Lite v1.3.5.1
• Windows 10 Permanent Activator Ultimate v2.4
• KMSAuto Net 2016 1.5.3
• KMSpico 10.2.0 Final
• KMSpico 10.2.0 Portable
• Microsoft Toolkit 2.6.3 Final
• Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5
• Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5 Portable
• PIDKey 2.1.2.1016 Portable
• Re-Loader Activator 2.6 Final
• Windows KMS Activator by AR_Alex 3.1.0
• Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6
• Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6 Portable
• Windows KMS Activator Ultimate 2018 4.0
• Windows Loader 2.2.2 By DAZ + WAT Fix
• Office 2016 Permanent Activator Ultimate 1.7
• Ratiborus KMS Tools 15.12.2017
• Windows 10 Pro Permanent Activator Ultimate v2.2
• AAct v3.8.5
• AAct Network v1.0.3
• Office 2013-2016 C2R Install 6.0.1
• Office 2013-2016 C2R Install Lite 6.0.1
• Office 2013-2016 C2R License Setup v1.05
• KMS Server v1.2.4
• KMS Server Service 2.0.4
• Garbage Collector v1.3.4
• Windows KMS Activator Ultimate 2017 v3.8
• Ra1n Act1vat0r 1.0 RC 8
• KMS Tools Portable 01.03.2018
• PIDKey Lite v1.62.1
• Windows 10 Permanent Activator Ultimate 2.5
• KMS Lite 1.3.5.2

Gói Microsoft Toolkit Collection

Những thay đổi trong phiên bản:

  • Windows 10 Permanent Activator Ultimate 2.5
  • Windows 10 Pro Permanent Activator Ultimate 2.2
  • AAct v3.8.5
  • AAct Network.1.0.3
  • KMS Tools Portable 01.03.2018
  • KMS Lite 1.3.5.2

TẢI VỀ [304 MB]

Password (nếu có): linkerpt.com

Xem thêm PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm quay video màn hình Bandicam v6.2.3 Full

Bandicam là phần mềm giúp bạn ghi lại các hoạt động, sự kiện, chơi game, stream… trê…