Gói Kích hoạt Windows Office Microsoft Toolkit Collection Pack 2018

Gói Microsoft Toolkit Collection – một bộ công cụ có chức năng trong việc quản lý giấy phép, thực thi và kích hoạt Microsoft Office và Windows.

Gói này bao gồm:

Gói này bao gồm:

• HEU KMS Activator 10.0.0
• KMSAuto Lite v1.3.5.1
• Windows 10 Permanent Activator Ultimate v2.4
• KMSAuto Net 2016 1.5.3
• KMSpico 10.2.0 Final
• KMSpico 10.2.0 Portable
• Microsoft Toolkit 2.6.3 Final
• Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5
• Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5 Portable
• PIDKey 2.1.2.1016 Portable
• Re-Loader Activator 2.6 Final
• Windows KMS Activator by AR_Alex 3.1.0
• Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6
• Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6 Portable
• Windows KMS Activator Ultimate 2018 4.0
• Windows Loader 2.2.2 By DAZ + WAT Fix
• Office 2016 Permanent Activator Ultimate 1.7
• Ratiborus KMS Tools 15.12.2017
• Windows 10 Pro Permanent Activator Ultimate v2.2
• AAct v3.8.5
• AAct Network v1.0.3
• Office 2013-2016 C2R Install 6.0.1
• Office 2013-2016 C2R Install Lite 6.0.1
• Office 2013-2016 C2R License Setup v1.05
• KMS Server v1.2.4
• KMS Server Service 2.0.4
• Garbage Collector v1.3.4
• Windows KMS Activator Ultimate 2017 v3.8
• Ra1n Act1vat0r 1.0 RC 8
• KMS Tools Portable 01.03.2018
• PIDKey Lite v1.62.1
• Windows 10 Permanent Activator Ultimate 2.5
• KMS Lite 1.3.5.2

Gói Microsoft Toolkit Collection

Những thay đổi trong phiên bản:

  • Windows 10 Permanent Activator Ultimate 2.5
  • Windows 10 Pro Permanent Activator Ultimate 2.2
  • AAct v3.8.5
  • AAct Network.1.0.3
  • KMS Tools Portable 01.03.2018
  • KMS Lite 1.3.5.2

TẢI VỀ [304 MB]

Password (nếu có): linkerpt.com

Xem thêm PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Được đề xuất cho bạn

Phần mềm HEU KMS Activator v30.1 – Active Win và Office

  Phần mềm HEU KMS Activator là một chương trình kích hoạt Windows và Office dễ sử dụ…