Loading...

Gói Plugins Yoast SEO Addons Pack cho wordpressYoast SEO Premium WordPress này bổ sung một số tính năng vào plugin Yoast SEO. Plugin này được viết bởi Joost de Valk và nhóm của ông để cải thiện SEO trang web của bạn trên tất cả các khía cạnh cần thiết, giúp tối ưu và thân thiện hơn với các công cụ tìm kiếm. Bạn có thể tải về các bản cập nhật gói Yoast SEO WordPress Plugins Pack này tại đây, update liên tục.

Trong Yoast SEO Plugins Pack này đã bao gồm các Addons:

  • Yoast Local SEO v8.3
  • Yoast SEO News v8.3
  • Yoast Video SEO v8.3
  • Yoast Woocommerce SEO v8.3

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin Fancy Product Designer v3.9.1 WooCommerce

Thiết kế sản phẩm hoàn thiện nhất có sẵn cho WooCommerce wordpress của bạn. Demo: [crayon-…