Hơn 20+ Bootstrap v3.2 HTML Themes với 13 tập tin PSD

Greedeals 20+ Premium Bootstrap 3.2 với các chủ đề HTML + 13 tập tin PSD Có tất cả 20 mẫu được xây dựng trên khuôn khổ Bootstrap v3.2.0. Mặc dù phức tạp, nhưng các chủ đề này khá dễ sử dụng, tuy nhiên trong files có một tài liệu đã được tạo ra để bạn có thể hiểu rõ hơn về cấu trúc và khả năng của các chủ đề này. để biết thêm thông tin về Gói Gói HTMl này, hãy nhấp vào nút Demo.

greedeals.com/deal/20-bootstrap-3-2-html-themes-13-psd-for-just-19/

Xem thêm HTML-PHP

Được đề xuất cho bạn

Chia sẻ 190 Template Bootstrap Premium