Loading...

Hơn 270 Transitions dành cho các công cụ thiết kế khác nhau

Thư mục: Arrows, Blinds, Cartoon, Circles, Clocks, Motion Blur, Multi Blinds, Multi Rectangles, Rectangles, Spiral, Wipes.

Tương thích với bất kỳ phần mềm nào !!! 
Adobe After Effects, Adobe Premier, Avid, Final Cut, Sony Vegas, Movie Maker …

Xem video hướng dẫn trên các phần mềm chuyên dụng này:

Password(nếu có): www.linkerpt.com

    Xem thêm bài viết liên quan
    Xem thêm AFTER EFFECTS

    Được đề xuất cho bạn

    Set 4 Stock template lịch 2019 file AI

    Hơn 270 Transitions dành cho các công cụ thiết kế khác nhau was last modified: Tháng Tám 2…