Hơn 270 Transitions dành cho các công cụ thiết kế khác nhau

Thư mục: Arrows, Blinds, Cartoon, Circles, Clocks, Motion Blur, Multi Blinds, Multi Rectangles, Rectangles, Spiral, Wipes.

Tương thích với bất kỳ phần mềm nào !!! 
Adobe After Effects, Adobe Premier, Avid, Final Cut, Sony Vegas, Movie Maker …

Xem video hướng dẫn trên các phần mềm chuyên dụng này:

Password(nếu có): www.linkerpt.com

    Xem thêm bài viết liên quan
    Xem thêm AFTER EFFECTS

    Được đề xuất cho bạn

    Tải về hơn 900 hiệu ứng văn bản Premium đa dạng cho Photoshop

    Điểm nổi bật: Hiệu ứng văn bản cao cấp của Photoshop.  Dễ dàng tùy chỉnh – các lớp đ…