Hướng dẫn tự động chuyển hướng từ http:// sang https://

Tôi đã cài đặt chứng chỉ SSL lên hosting, nhưng khi tôi vào http:// thì nó không tự động chuyển hướng sang https:// ?
Khi bạn cài đặt SSL lên hosting thì bạn có thêm lựa chọn truy cập vào website qua giao thức https chứ không phải là nó sẽ tự động chuyển hẳn sang giao thức https, và việc này phụ thuộc vào máy chủ của bạn.

Để tự động chuyển hướng khi vào http:// sẽ chuyển sang https://. Bạn có thể áp dụng các cách dưới đây.

1, Nếu sử dụng Linux Hosting cPanel (Apache).

Thêm một đoạn mã dưới đây vào file .htaccess:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R]

2, Nếu bạn sử dụng CloudFlare.

Truy cập vào CloudFlare tìm tên miền của bạn và chọn chức năng Page Rules
Chọn bật chức năng “Always uses https
Phần URL pattern điền vào tên miền của bạn theo mẫu dưới đây (Vui lòng thay domain.com là tên miền của bạn).
*domain.com/*

3, Nếu bạn sử dụng Nginx.

Sửa file vhost (conf) thêm giống dưới đây:

server {
listen 80
server_name example.com www.example.com;
## redirect http to https ##
rewrite ^ https://$server_name$request_uri? permanent;
}

Rồi reload lại nginx bằng lệnh:
nginx -s reload

4, Nếu bạn sử dụng Windows Hosting

Thêm vào file web.config đoạn mã dưới đây:

<rule name="Redirect to HTTP" stopProcessing="true">
<match url="(.*)" />
<conditions>
<add input="{R:1}" pattern="^onepage/(.*)$" negate="true" />
<add input="{HTTPS}" pattern="^ON$" />
</conditions>
<action type="Redirect" url="http://{HTTP_HOST}/{R:0}" redirectType="Permanent" />
</rule>

Nếu bạn gặp cảnh báo kết nối SSL không an toàn, vui lòng tham khảo hướng dẫn khắc phục tại bài viết này. Chúc bạn thành công

Xem thêm Thủ thuật website

Được đề xuất cho bạn

Hướng dẫn thêm Plugins chat message facebook vào website

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp thanh chat message facebook vào website củ…