hiển thị tên sản phẩm trong danh sách đơn hàng Woocommerce trong wordpress

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gọi tên sản phẩm phẩm ra cho từng đơn hàng, thủ thuật này khá đơn giản.

Bước 1:

Ta tiến hành khai báo với woocommerce để tạo 1 column ở phần danh sách đơn hàng

// Tạo Label Colum Danh sach sản phẩm

add_filter( ‘manage_edit-shop_order_columns’, function( $columns ) {
//add columns
$columns[‘product-name’] = __( ‘Tên sản phẩm’,’Fox’);
//remove column
unset( $columns[‘shipping_address’] );
return $columns;
}, 11 );

Giải thích: 

ở đây tôi sử dụng filter hook manage_edit-shop_order_columns() để tiến hành tạo ra 1 column mới Tên Sản phẩm

Bước 2:

// Thêm nội dung Gọi danh sách sản phẩm
add_action( ‘manage_shop_order_posts_custom_column’, function( $column ) {
//Biến toàn cầu
global $post, $woocommerce, $item_id;
$order = wc_get_order( $post->ID );
switch ( $column ) {
case ‘product-name’ :
foreach ( $order->get_items() as $key => $item ) {
$data = wc_get_order_item_meta( $key, ‘_product_id’ );
echo ‘<p style=”font-size: 14px;font-weight: 500;”><a href=”‘.esc_url( get_permalink($data) ).'”>#’.esc_attr( get_the_title( $data ) ).'</a></p>’;
}
}
}, 10, 2 );

Giải thích: 

Bước này tui tiến hành gọi ra ID của sả phẩm mà khách hàng đã order sau đó tiến hành móc vào manage_shop_order_posts_custom_column(), Có thể người sẽ mua nhiều hơn 1 sản phẩm nên mình sửa dụng vòng lập foreach. 

Để hiển thị tên của các sản phẩm mà đơn hàng ấy có, ok! tới đây là xong. Nếu có câu hỏi gì vui lòng rep lại bên dưới nha tui sẽ trả lời ngay khi có thể cảm ơn.

Chúc bạn thành công.

Xem thêm Thủ thuật wordpress

Được đề xuất cho bạn

Hướng dẫn tắt duyệt thư mục trong wordPress bằng .htaccess & plugins

Là nền tảng blog phổ biến nhất, WordPress là mục tiêu tiềm năng của mọi hacker tìm kiếm cá…