iYOOTOOB - Code Youtube API Automation System

iYootoob v1.0 – Tự động hóa API của Youtube được xây dựng với công nghệ tiên tiến như: Lumen Framework, AngularJS, CSS3 và Javascript. Tập lệnh PHP này sử dụng youtube api v3 để xây dựng một trang web độc lập có trụ sở tại mã vùng hoặc quốc gia của bạn. Khách truy cập có thể tìm kiếm hàng triệu video từ youtube và hiển thị ngay trên màn hình để xem trực tuyến. Để biết thêm thông tin về Tập lệnh PHP này, vui lòng nhấp vào nút Demo.

Tính năng, đặc điểm

  • Thiết kế đáp ứng
  • Video phổ biến có trụ sở tại Mã quốc gia / khu vực
  • Thiết lập nhanh và dễ dàng
  • Chấp nhận nhiều khóa API của YouTube
  • Có cài đặt tệp ngôn ngữ để bạn có thể dễ dàng dịch bất kỳ ngôn ngữ nào bạn thích tiếng anh theo mặc định
  • Hiển thị kênh Youtube theo ID tự động
  • Hiển thị Nhận xét Video
  • KHÔNG CẦN DATABASE

https://codecanyon.net/item/iyootoob-youtube-api-automation/19846810

Xem thêm HTML-PHP

Được đề xuất cho bạn

Chia sẻ 190 Template Bootstrap Premium