Với bộ này, bạn có thể tạo ra thiết kế ra các menu độc đáo của bạn, các bữa tiệc ăn mừng, tạo các logo nhà hàng và hơn thế nữa!

Có gì trong bộ Food Bundle này:

♥ 40 Asian food doodle elements in EPS format

♥ 40 Asian food doodle elements in AI format

♥ 40 Asian food doodle elements in PNG format (500×500)

♥ 6 Asian food cards in EPS format

♥ 6 Asian food cards in JPG format (3000×5000)

♥ 2 Asian food seamless patterns in EPS format

♥ 2 Asian food seamless patterns in JPG format (5000×5000)

♥ 50 vegetables and fruits doodle elements in EPS format

♥ 50 vegetables and fruits doodle elements in AI format

♥ 50 vegetables and fruits doodle elements in PNG format (4000×2000)

♥ 9 logo in EPS format

♥ 9 logo in AI format

♥ 9 logo in PNG format (4000×4000)

♥ 6 seamless patterns in JPG format (5000×5000)

♥ 60 Elements food doodles in EPS format

♥ 60 Elements food doodles in PSD format

♥ 60 Elements food doodles in PNG format (396 x 398)

♥ 32 logo BBQ and Restaurant in EPS format

♥ 32 logo BBQ and Restaurant in PSD format

♥ 32 logo BBQ and Restaurant in PNG format (620 x 620)

♥ 4 template BBQ invitations and menus

♥ 70 Fast food doodle elements in EPS format

♥ 70 Fast food doodle elements in PSD format

♥ 70 Fast food doodle elements in PNG format (520 x 500)

♥ 8 Fast food cards in EPS format

Kho vector AI thực thẩm Food BundleKho vector AI thực thẩm Food Bundle

Làm thế nào bạn có thể mở và chỉnh sửa các tập tin?

Bạn có thể sử dụng Photoshop để chỉnh sửa tệp PSD và PNG. Bạn có thể sử dụng Illustrator để chỉnh sửa tệp EPS và AI.

TẢI VỀ

Xem thêm PHOTOSHOP - AI

Được đề xuất cho bạn

Tải xuống Vector thực đơn thức ăn và quán cà phê

Trong phần này, bạn sẽ thấy 5 files menu “quán cà phê” và “thức ăn nhanh…