Photo Composite in Photoshop - The Autumn Collector

Adobe Photoshop chắc chắn là phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp mạnh mẽ và phổ biến nhất, mô hình 3D, thiết kế và vẽ tranh đã tồn tại hơn 25 năm kể từ lần phát hành đầu tiên và được cập nhật liên tục với các tính năng mới. Photoshop CC (Creative Cloud) có hàng chục sự khác biệt quan trọng với các phiên bản trước của Photoshop, và cũng có khả năng cung cấp các tính năng và sửa chữa các vấn đề với tốc độ rất cao cho các lập trình viên Adobe.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách chỉnh sửa hình ảnh và xây dựng các thiết kế đồ họa bằng các kỹ thuật nâng cao tiên tiến. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách kết hợp hoặc ghép các hình ảnh và tạo một kế hoạch mùa thu trong Photoshop.

Download [1.95 GB]

Xem thêm Khóa học

Được đề xuất cho bạn

Khóa học về Ngôn ngữ lập trình C++/Java

Bạn sẽ học được gì Tìm hiểu về các chủ đề vị trí quan trọng nhất như DSA, OOP, Phân tích &…