Khóa học giới thiệu về Cinema 4D

Khóa học này sẽ dạy cho bạn những kiến thức cơ bản về giao diện người dùng, tạo mô hình, dựng hình và chiếu sáng trong Cinema. Hướng dẫn này dành cho người dùng mới bắt đầu tìm cách xây dựng mô hình 3D. Cinema 4D là một ứng dụng tuyệt vời và phù hợp cho người mới bắt đầu, những người muốn hình dung ý tưởng của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Khóa học cinema 4D này gồm 7 video:

  1. Bắt đầu nhanh: Khái niệm cơ bản về giao diện người dùng – 22:37
  2. Giới thiệu về mô hình Spline – 33:14
  3. Giới thiệu về mô hình Polygon – 44:36
  4. Giới thiệu về mô hình hóa phân vùng bề mặt – 31:19
  5. Mô hình tập thể dục: Làm thế nào để mô hình một Nut – 31:47
  6. Giới thiệu về Chiếu sáng & Kết xuất – 61:43
  7. Nâng cao Rendering – 43:34

Download [859 MB]

Xem thêm Khóa học

Được đề xuất cho bạn

Khóa học về Ngôn ngữ lập trình C++/Java

Bạn sẽ học được gì Tìm hiểu về các chủ đề vị trí quan trọng nhất như DSA, OOP, Phân tích &…