KillApps: Đóng tất cả các ứng dụng đang chạy

KillApps cho phép bạn đóng tất cả các ứng dụng đang chạy cùng một lúc bằng một liên lạc đơn giản! nó tiết kiệm năng lượng pin, và cải thiện hiệu suất.

  • Ứng dụng này cải thiện hiệu suất của điện thoại
  • Bằng cách tăng tốc điện thoại của bạn lên
  • Bằng cách giải phóng bộ nhớ
  • Bằng cách lưu pin
  • Bằng cách làm mát điện thoại của bạn

Điện thoại của bạn giữ nhiều ứng dụng đang chạy trong nền, được tiêu thụ tài nguyên hệ thống của bạn, và kết quả là hao pin của bạn và làm giảm bộ nhớ có sẵn.

Các tính năng KillApps

  • Đóng tất cả các ứng dụng đang chạy
  • nhiệm vụ và các dịch vụ nền Đóng
  • Hỗ trợ các ứng dụng người dùng và ứng dụng hệ thống.
  • widget
  • vv…

CHPLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tafayor.killall

TẢI VỀ [3 MB]

Xem thêm PHẦN MỀM ANDROID

Được đề xuất cho bạn

VPNhub Best Unlimited VPN Secure WiFi Proxy v3.8.5 Android

VPNhub là VPN riêng tư và bảo mật mã hóa dữ liệu cá nhân của bạn và ẩn địa chỉ IP, vị trí …