Landio tạo trang web tuyệt vời của bạn từ bộ sưu tập hơn 200 sections và pages được thiết kế trước. bạn có thể thiết lập và chạy trang web mới trong vài phút. Đơn giản chỉ cần chọn trang web demo để cài đặt, loại nội dung bạn muốn cài đặt.

Landio – Multi-Purpose Landing Page WordPress Theme

Các tính năng của chủ đề Landio WordPress

 • Support for Elementor page builder.
 • 30+ demos.
 • 200+ templates.
 • 200+ Premium Elements.
 • Super clean design.
 • One click demo importer.
 • WooCommerce Ready.
 • Eye catching built-in elements animations.
 • Sticky Mobile Header.
 • WPML Ready.
 • Polylang Ready.
 • Contact Form 7 Support.
 • 990+ Google fonts and external custom fonts.
 • Blog reading progress bar.
 • Advanced Google maps styles.
 • Unlimited Colors & Unlimited Possibilities.
 • 4 Portfolio Layouts.
 • SEO ready.
 • Custom 404 pages.
 • Intuitive theme options.
 • Fully responsive.
 • Extensive knowledge Base.
 • Multi Language.
 • Google & Adobe Fonts.
 • Developer friendly.
 • Responsive & Retina Ready.
 • Contact Form builder.
 • Sidebar manager.
 • Page Title customiser.
 • Auto-Save.
 • Revision History.
 • Custom Color Picker.
 • Undo-Redo.
 • Save & Reuse sections.
 • Responsive editor.
 • Customise Widgets.
 • Custom maintenance page.
 • Widget customiser

Demo: https://themeforest.net/item/landio-multipurpose-landing-page-wordpress-theme/33426808

Download

Xem thêm THEMES WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Themes Divi v4.17.4 làm web đa năng cho WordPress

Themes Divi v4.17.4 là một themes có độ tùy biến cao, biến đổi các yếu tố thành các khối x…