Lập Trình FULLSTACK Với ANGULAR, PHP và MYSQL

Với khóa học này, sẽ có 3 phần:

  • Phần một là lý thuyết cơ bản về ngôn ngữ Angular JS 1.
  • Phần hai là học thực hành để hiểu bản chất cách làm một ứng dụng Single Page web App với Angular
  • Phần ba là áp dụng các kiến thức của 2 phần trước để làm phần Backend hoàn chỉnh với Angular js và API sử dụng là PHP/MYsql

Bạn sẽ học được gì

  • Làm chủ kiến thức lập trình backend với Angular js.
  • Cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js
  • Đưa bạn tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, giúp bạn tự tin khi đi phỏng vấn.
  • Cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty lập trình web hiện nay

Download [4.5 GB]

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm Khóa học

Được đề xuất cho bạn

Chia sẻ bộ “USB VŨ TRỤ TIẾNG ANH” siêu chất

Chiếc USB này chứa một bộ sưu tập tài liệu tiếng Anh khổng lồ từ những NXB hàng đầu thế gi…