Live Chat Unlimited cho WordPress

WordPress Live Chat Unlimited là một Plugin WordPress sẽ giúp bạn Chat với khách hàng của bạn trên trang web của bạn để bán hàng và hỗ trợ một cách dễ dàng và đẹp mắt. Bây giờ LiveChat sử dụng công nghệ thời gian thực và bạn có thể cài đặt trên các trang web không giới hạn. Để biết thêm thông tin về WordPress Plugin này hãy nhấp vào nút Demo.

https://codecanyon.net/item/wordpress-live-chat-plugin/3952877

Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin WP Automatic v3.55.6 – WordPress Content Auto-Pilot

WP Automatic v3.55.6 là plugin Premium WordPress có thể  tự động lấy nội dung giúp bạn cập…