Live Chat Unlimited cho WordPress

WordPress Live Chat Unlimited là một Plugin WordPress sẽ giúp bạn Chat với khách hàng của bạn trên trang web của bạn để bán hàng và hỗ trợ một cách dễ dàng và đẹp mắt. Bây giờ LiveChat sử dụng công nghệ thời gian thực và bạn có thể cài đặt trên các trang web không giới hạn. Để biết thêm thông tin về WordPress Plugin này hãy nhấp vào nút Demo.

https://codecanyon.net/item/wordpress-live-chat-plugin/3952877

Xem thêm PLUGINS WORDPRESS

Được đề xuất cho bạn

Plugin Fixed TOC v3.1.18 – table of contents cho WordPress

Fixed TOC là một plugin WordPress mạnh mẽ. Nó tự động quét các tiêu đề thông qua nội dung …